Bù chì pomi !

• Ghjacumina Geronimi [auteurs] • Antea Ferrandi-Perquis [illustrateurs & photographes]

Bù chì pomi !

Format : 15 x 15 • 24 pages • ISBN : 978-2-37672-014-0 • 6 €

Una settimana per fà l’ortu…
Hè pronta a suppa !