Bù chì ventu !

• Ghjacumina Geronimi [auteurs] • Antea Ferrandi-Perquis [illustrateurs & photographes]

Bù chì ventu !

Format : 15 x 15 • 24 pages • ISBN : 978-2-911991-89-9 • 6 €

Eccu à Valeriu è Cicì purtati da u ventu…

« Bù chì ventu ! » nous amène, cette fois, à mieux connaître les vents dominants en Corse…